HR advies 2017-02-21T09:52:16+00:00

HR advies

Excellent HR heeft veel ervaring in huis op het brede gebied van Personeel & Organisatie. Wij kunnen bijdragen op de volgende gebieden:

Hand Signing Contract

Visieontwikkeling

Naast Missie en Strategie is het hebben van een goede visie hoe om te gaan met je medewerkers een belangrijk item. Helaas vaak onderbelicht! Het scherpt je in het maken van keuzes hoe je je organisatie wilt profileren: samen met je medewerkers. Het zijn vaak de succesvolle bedrijven die hieraan aandacht besteden.

Organisatie-inrichting

Resultaatgerichte organisaties hebben een duidelijk beeld over wat er bereikt moet worden. Maar HOE doe je dat het meest efficiënt en ook zodanig dat medewerkers gemotiveerd zijn en zich uitgedaagd voelen? Maak gebruik van onze ervaringen op het gebied van organisatiestructuur, procesbeschrijvingen, teamontwikkeling, functieomschrijvingen en projectmanagement.

Instroom

U kent het wel: de juiste m/v op de juiste plaats. Als doorgewinterde HR-adviseurs hebben we veel te bieden: van compleet uitgevoerde werving- en selectieprocessen tot het deelnemen aan door de opdrachtgever gewenste onderdelen. Een voorbeeld: schakel ons in bij het tweede selectiegesprek, als de PPA besproken wordt. U profiteert van de kritische bijdrage van de externe adviseur.

Uitstroom

Afscheid nemen is iets wat een bedrijf met elke medewerker doet. Vroeg of laat! Scheiden doet lijden, maar helemaal als u daar niet goed op anticipeert. Preventie is daarom een goede leidraad. We adviseren u hierin. En mocht het nodig zijn: we beschikken over een goede (en betaalbare) arbeidsjurist.

Arbeidsvoorwaarden

De eerste stap die een nieuwe medewerker zet is het accepteren van zijn arbeidsvoorwaarden. Wij zorgen hier voor helderheid. Juridisch geborgd, maar geen juridisch gewrocht. Wij staan er bij nieuwe contacten vaak versteld van hoeveel (dure) fouten op dit gebied worden gemaakt! Schakel een expert in op gebied van HRM en laat u niet steeds leiden door anderen die zeggen er ook verstand van te hebben.
Ook is het ons vak om uw arbeidsvoorwaarden door te lichten en met voorstellen te komen. Het is een eenmalige actie die u veel kan opleveren. We doen dit aan de hand van de structuur van ons Personeelshandboek. Dan weten we zeker dat we niets over het hoofd zien.

Interne communicatie

Plangesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, POP-gesprek. Het heeft allemaal zijn nut. Wij vertalen uw wensen in een voor u bruikbaar systeem.

Vitaliteit en veiligheid

De wetgeving op gebied van alles wat met ziekteverzuim te maken heeft is streng in Nederland. Zorg dus dat u dit goed geregeld heeft. Het hebben van een goed ziekteverzuimprotocol is dan wel het minste wat u nodig heeft. En de communicatie daarom heen is minsten zo belangrijk! Schakel ons in en weet dan dat u de gevolgen van wat u niet wilt wel goed hebt geregeld.

Bijdrage Excellent HR

Excellent HR kan adviseurs inschakelen op ad-hoc basis, op abonnementsconstructie en op parttime basis. Algemeen of specifiek op een bepaald thema. Ook bemiddelen we in het aanstellen van uw eigen HR functionaris.

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op via onze infodesk: 0854-010 176.

HR advies klant casussen

De adviseur van Excellent HR heeft ons goed geholpen bij het opzetten van een systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Opvallend was dat hij naast zijn eigen opvattingen hierover goed luisterde naar wat wij eigenlijk wilden. Door het gesprek hierover samen goed te hebben gevoerd zijn we tot een opzet gekomen die ons goed bevalt. Daarnaast is de Ondernemingsraad al in een vroeg stadium betrokken. Het proces ging sneller dan wij dachten. Alle leidinggevenden zijn op een plezierige wijze getraind in de aanpak van de verschillende modellen: plangesprek – functioneringsgesprek – beoordelingsgesprek. Het oefenen met een trainingsacteur bracht meer voordeel dan we van tevoren zouden bedenken. De uitkomst is dat we als management nu een goed stuurinstrument hebben en dat de medewerkers nog meer gemotiveerd zijn. Kortom een aanpak die ons goed is bevallen.
Een middelgrote (75 medewerkers) handelsonderneming in Oost Nederland
De uitvoering van ons personeelsbeleid is in goede handen van onze bedrijfsleider, daarbij in voorkomende gevallen ondersteund door de managementassistent. Maar zo af en toe hebben we er behoefte aan om ons beleid eens stevig te toetsen met een buitenstaander. In die gevallen maken wij een afspraak met de adviseur van Excellent HR. Je zou kunnen zeggen: diepgang op afroep. Dat bevalt ons goed.

Ook is de adviseur aanwezig bij sollicitatiegesprekken. We kunnen de procedure prima alleen aan, maar tijdens het tweede gesprek hebben we toch behoefte aan iemand die vakkundig is. Dat heeft het voordeel dat wij als management meer naar de inhoud kunnen gaan en ons niet bezorgd hoeven te maken over het proces. En dat daarbij de adviseur bij ons de PPA methode introduceerde was een gouden greep. We willen niet meer zonder!

Een kleinere onderneming (25 medewerkers) in het midden van het land

Uit privacy redenen willen onze klanten anoniem blijven. Uiteraard beschermt Excellent HR altijd klantgegevens zoals de inhoud van opdrachten en gesprekken.

Excellent HR advies voor excellente medewerkers

Wij bevorderen een excellent personeelsbeleid binnen uw bedrijf. Tevreden medewerkers zijn cruciaal voor uw succes.

Vraag nu een offerte aan!

OFFERTE