Wijzigingen in november 2023

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt De spanning op de arbeidsmarkt neemt af in het derde kwartaal. MHB 40-5-2 Trends / Arbeidsmarktontwikkelingen De jaarrapportage CAO afspraken 2023 is weer verschenen. Het is informatie [...]