Wijzigingen in september 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. De meeste plannen voor het nieuwe jaar die interessant zijn voor HR, waren al bekend. We zetten in dit artikel een aantal highlights op een rij. MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs De SDU geeft in een whitepaper "Drank en [...]

By |2019-10-16T11:21:18+00:00October 4th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in september 2019

Wijzigingen in augustus 2019

PHB 40-20-15 Levensloop  Nog even de aandacht op de levensloopregeling voor medewerkers die sinds 31 december 2011 hieraan deelnemen. De regeling eindigt per 1 januari 2022. MHB 40-20-20 Pensioen  De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna vijf maanden hoger dan in 2017 (CBS). MHB 40-40-5 Bedrijfskleding  Aandacht voor [...]

By |2019-09-05T13:14:07+00:00September 5th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in augustus 2019

Wijzigingen in juli 2019

MHB 60-10-7 Preventiemedewerker De "Snelstartgids voor Preventiemedewerkers" van InPreventie is vernieuwd. MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag Een artikel uit het dagblad Trouw is geplaatst over de (slechte) werking van Huis voor Klokkenluiders.

By |2019-08-02T14:05:27+00:00August 5th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in juli 2019

Wijzigingen in juni 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt op 1 januari 2020 ingevoerd. Hier tref je al de belangrijkste maatregelen aan. PHB 40-20-22 AOW De gewijzigde AOW leeftijden met ingang van 2020 staan nu gepubliceerd.  PHB 50-20-20 Kinderopvang Informatie over de maximale uurtarieven kinderopvang in 2019 en 2020.

By |2019-07-04T08:10:14+00:00July 4th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in juni 2019

Wijzigingen in mei 2019

MHB 10-10-25 Gedragscode Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding vanaf 1 augustus van kracht. MHB 20-30-5 Aanstelling - Uitgangspunten Er is een artikel gepubliceerd over het plaatsen van elektronische handtekeningen bij arbeidsovereenkomsten. Handig als snelheid en afstand een rol spelen. MHB 40-20-30 Inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid Een werkgever betaalde in het verleden steeds 100% van het loon tijdens [...]

By |2019-07-04T08:10:40+00:00June 3rd, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in mei 2019

Wijzigingen in maart/april 2019

MHB 20-20-10 Selectieprocedure In het financieel CV staat welke personeelssubsidies een sollicitant met zich meebrengt en welke voordelen dat voor de werkgever oplevert. Een sollicitant kan zijn financieel CV zelf online samenstellen. Check bij de sollicitant of hij hierover beschikt. PHB 30-20-25 Voortgangsgesprekken / Coaching Van de overheidsregeling 'Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers' wordt actief gebruik gemaakt. [...]

By |2019-07-03T08:55:51+00:00May 8th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in maart/april 2019

Wijzigingen in februari 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen De stand van zaken inzake de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) sinds de Tweede Kamerbehandeling op 5 februari 2019 staat hier samengevat op een rij. Per 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte in de Werkkostenregeling opgetrokken van 1,2 % naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale [...]

By |2019-07-03T08:55:17+00:00March 5th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in februari 2019

Wijzigingen in januari 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Eerste informatie over de verzuim-ontzorgregeling, die kleinere werkgevers ondersteunt bij hun reïntegratieverplichtingen. MHB 10-30-10 Organisatieschema  Enige aandacht wordt besteed aan wie een organisatie mag binden naar derden. De tekenbevoegdheid hoor je goed te regelen en intern moet dit helder zijn. PHB 30-20-25 Voortgangsgesprekken / Coaching Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies [...]

By |2019-02-12T07:46:47+00:00February 12th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in januari 2019

Wijzigingen in december 2018

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een beding opgenomen over nevenwerkzaamheden. De toelichting voor managers is aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar het SER rapport "De vele kanten van banen combineren", dat dit jaar is verschenen. MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  De tijdelijke overbruggingsregeling die het voor kleinere [...]

By |2019-02-12T07:45:55+00:00January 7th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in december 2018

Wijzigingen in november 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Aankondiging van invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Diverse knelpunten voor het aannemen en ontslaan van personeel worden weggenomen (volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De vermoedelijke datum van ingang is 1 januari 2020. MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een [...]

By |2018-12-03T15:46:40+00:00December 3rd, 2018|Updates|Comments Off on Wijzigingen in november 2018