Wijzigingen in maart 2023

PHB 40-10-5 Salarisbeleid De gemiddelde CAO-verhoging in Nederland in 2022 bedroeg 3,3%. Dit percentage is ook vastgelegd in MHB 40-5-2 (Trends / Marktontwikkelingen). MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag De nieuwe Wet [...]

2023-04-14T14:00:51+00:00Updates|

Wijzigingen in februari 2023

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt Actuele informatie van de arbeidsmarktsituatie is toegevoegd. MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen Aandacht voor de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW. PHB 60-10-12 [...]

2023-03-06T10:33:02+00:00Updates|

Wijzigingen in januari 2023

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De maximale transitievergoeding is in 2023 verhoogd van € 86.000,- naar € 89.000,-. MHB 40-05-02 Trends / Marktontwikkelingen De voorlopige cijfers betreffende ontwikkeling [...]

2023-02-06T15:18:13+00:00Updates|

Wijzigingen in november 2022

MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen De jaarrapportage CAO-afspraken 2021 is gepubliceerd. Hierin staan de (gemiddelde) ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden van 639 CAO's in het jaar 2021. Tevens is [...]

2022-12-12T08:17:51+00:00Updates|

Wijzigingen in oktober 2022

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie De overheid heeft een nieuw online platform Leeroverzicht gelanceerd. Dit biedt een overzicht van meer dan 70.000 opleidingen. Ook staat daarin vermeld welke financiële regelingen [...]

2022-11-09T13:10:32+00:00Updates|

Wijzigingen in september 2022

MHB 40-10-7 Salarisschalen en wettelijk minimumloon Per 1 januari zal het wettelijk minimumloon met 10,15% worden verhoogd. MHB 40-20-05 Werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2023 wordt de vrije ruimte verhoogd van [...]

2022-10-13T07:43:36+00:00Updates|

Wijzigingen in augustus 2022

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Bij "standplaats" is een toelichting geplaatst over het vermelden van (eventuele) wisselende plaatsen. Verder is er een toelichting geplaatst in verband met het tijdig [...]

2022-09-09T12:00:00+00:00Updates|