MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Bij “standplaats” is een toelichting geplaatst over het vermelden van (eventuele) wisselende plaatsen. Verder is er een toelichting geplaatst in verband met het tijdig informeren van medewerkers over arbeidsvoorwaarden en overige gegevens. Dit in verband met de inwerkingtreding van de Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten
Sinds 1 augustus gelden er voorschriften omtrent het vastleggen van de te werken dagen ingeval van een oproepovereenkomst. Ook kan de werknemer die tenminste 26 weken in dienst is een verzoek indienen om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

MHB 20-50-35 Overlijden (uitkering)
De teksten bij overlijdensuitkering en postuum loon zijn aangepast.

MHB 40-10-35 Jubileumuitkering
De jubileumuitkering bij 25 en 40 jarig dienstverband is gebaseerd op het maandloon exclusief de vakantiebijslag of andere bijzondere beloningen. Dit schrijft de Staatssecretaris van Financiën in een toelichting van 28 juli 2022..

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Er is een splitsing gemaakt tussen zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Reeds eerder was gemeld dat vanaf 2 augustus de eerste negen weken van het ouderschapsverlof betaald zullen worden via een uitkering van het UWV (tot 70% van het maximum dagloon).

MHB 60-10-10 Verzuimprotocol en re-integratie
Toegevoegd is de geactualiseerde “Werkwijzer Poortwachter” van het UWV. Deze richtlijn geeft aan wat de bedoeling is bij de re-integratie en waarop gelet moet worden.