MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
Actuele informatie van de arbeidsmarktsituatie is toegevoegd.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Aandacht voor de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
In de voorbeeldregeling zijn de ziekteverzuimcijfers geactualiseerd. Hier worden de eigen bedrijfscijfers vergeleken met de landelijke cijfers.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De (voorlopige) ziekteverzuimcijfers t/m 2023 staan vermeld. Er is sprake van een stijgende tendens.