MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding is in 2023 verhoogd van € 86.000,- naar € 89.000,-.

MHB 40-05-02 Trends / Marktontwikkelingen
De voorlopige cijfers betreffende ontwikkeling van de CAO lonen in 2022 en ontwikkeling prijsindex 2022 zijn: + 3,2% en + 10,0 %. De reële loonontwikkeling bedraagt dus -6,8%.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen voor vergoedingen tijdens dienstreizen zijn aangepast aan de nieuwe normen.

MHB 70-10-10 Maaltijdvergoeding
De waarde van een maaltijd in de bedrijfskantine is per 1 januari 2023 verhoogd van € 3,35 naar € 3,50.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De maximale vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2023 verhoogd van € 1800,- per jaar naar € 1900,-.