MHB 20-20-15 Persoonlijkheidstest
Voor het betrekken van Persoonlijke Profiel Analyses kan contact opgenomen met Van Oerle Organisatieadvies. Als abonnee op het Personeelshandboek.nl ontvang je dan een korting.

MHB 20-30-5 Aanstelling – Uitgangspunten
Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt vanaf 1 januari een premiepercentage WW van 2,94%. Voor de overige overeenkomsten geldt een tarief van 7,94%. In deze regeling is samenvattende informatie hierover geplaatst, alsmede via een kennisdocument uitgebreide informatie van de rijksoverheid.

MHB 20-30-10 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
De ketenregeling is aangepast aan de WAB. Vanaf 1 januari mogen (weer) drie tijdelijke contracten in drie jaar worden aangegaan, alvorens een vaste arbeidsovereenkomst ontstaat.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten
Nieuwe teksten oproepovereenkomsten, aangepast aan de (WAB) Wet Arbeidsmarkt in Balans.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Voor payrolling gelden vanaf 1 januari nieuwe regels. De tekst tref je hier aan. De belangrijkste wijziging betreft het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden van een payroller aan die van de andere werknemers.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De teksten zijn aangepast aan de WAB. Dit betreft met name de ontslaggronden en de transitievergoeding.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Maximaal 1,2% van het fiscale loon mag besteed worden aan onbelaste vergoedingen. Vanaf 1 januari geldt dat voor de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom 1,7% vergoed mag worden. Verder vallen de kosten voor een VOG (Verklaring Goed Gedrag) in het vervolg onder de gerichte vrijstellingen.

PHB 40-20-22 AOW
De tekst is aangepast aan situatie per 1 januari. De AOW leeftijd blijft in 2020 66 jaar + 4 maanden.

PHB 40-20-40 Zorgverzekering
Twee websitedoorverwijzingen gepubliceerd. Dit als mogelijke dienstverlening naar de medewerkers.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
De maximale korting voor collectieve zorgverzekeringen wordt per 1 januari a.s. verlaagd van 10% naar 5%.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Vanaf 1 januari kan de werkgever een bedrijfsfiets (eigendom of lease) ter beschikking stellen aan de werknemer waarvoor deze dan een forfaitaire bijtelling van 7% op zijn loon krijgt.

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + veiligheid
Op 1 januari is de Regeling Onwerkbaar Weer in werking getreden. Deze geldt bij buitengewoon natuurlijke omstandigheden (bv vorst, sneeuw en overvloedige regenval). Een werkgever kan dan na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.

MHB 70-10-35 Personeelsaankopen
De waardering van loon in natura met betrekking tot branche-eigen producten is per 1 januari enigszins aangepast.