About Kristian van Dijk

This author has not yet filled in any details.
So far Kristian van Dijk has created 18 blog entries.

Wijzigingen in februari 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen De stand van zaken inzake de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) sinds de Tweede Kamerbehandeling op 5 februari 2019 staat hier samengevat op een rij. Per 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte in de Werkkostenregeling opgetrokken van 1,2 % naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale [...]

By |2019-03-05T15:02:02+00:00March 5th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in februari 2019

Wijzigingen in januari 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Eerste informatie over de verzuim-ontzorgregeling, die kleinere werkgevers ondersteunt bij hun reïntegratieverplichtingen. MHB 10-30-10 Organisatieschema  Enige aandacht wordt besteed aan wie een organisatie mag binden naar derden. De tekenbevoegdheid hoor je goed te regelen en intern moet dit helder zijn. PHB 30-20-25 Voortgangsgesprekken / Coaching Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies [...]

By |2019-02-12T07:46:47+00:00February 12th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in januari 2019

Wijzigingen in december 2018

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een beding opgenomen over nevenwerkzaamheden. De toelichting voor managers is aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar het SER rapport "De vele kanten van banen combineren", dat dit jaar is verschenen. MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  De tijdelijke overbruggingsregeling die het voor kleinere [...]

By |2019-02-12T07:45:55+00:00January 7th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in december 2018

Wijzigingen in november 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Aankondiging van invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Diverse knelpunten voor het aannemen en ontslaan van personeel worden weggenomen (volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De vermoedelijke datum van ingang is 1 januari 2020. MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een [...]

By |2018-12-03T15:46:40+00:00December 3rd, 2018|Updates|Comments Off on Wijzigingen in november 2018

Wijzigingen in oktober 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd van €79.000,- naar €81.000,-. MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg) Informatie over rouwverlof. Wettelijk is dit niet geregeld in Nederland. Welke mogelijkheden zijn er wel? MHB 50-10-15 Dienstreizen De belastingvrije vergoedingen voor buitenlandse reizen zijn aangepast. Dat gebeurt steeds [...]

By |2018-11-20T16:11:26+00:00November 20th, 2018|Updates|Comments Off on Wijzigingen in oktober 2018

Wijzigingen in september 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid Doorverwijzing naar blog van Ten Holter Noordam waarin belicht wordt dat toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG nog niet zo simpel is als het lijkt. MHB 20-50-10  Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Bij vermindering van arbeidsduur vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat ook recht op transitievergoeding, [...]

By |2018-10-05T07:40:02+00:00October 5th, 2018|Updates|Comments Off on Wijzigingen in september 2018

Wijzigingen in augustus 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  Nieuw is een toegang tot de uitvoeringsregels voor ontslag van het UWV. MHB 40-10-15 Overwerkvergoeding  Vergoeden overwerk: wanneer wel, wanneer niet en hoeveel? Dit is een nieuwe tekst. MHB 40-20-9 Vakbondscontributie  Bijna één op de vijf werknemers is lid van een vakbond. Verder een antwoord op de vraag of je mag [...]

By |2018-09-03T14:56:25+00:00September 3rd, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in juli 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Aankondiging dat werkgevers worden gecompenseerd voor betalen transitievergoeding na twee jaar ziekte vanaf 1 april 2020. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen Vernieuwd zijn de rapportages over de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de markt. De informatie is nu bijgewerkt [...]

By |2018-09-03T14:56:29+00:00August 7th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in juni 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen  Vanaf 1 januari 2019 wordt het geboorteverlof voor partners uitgebreid van 2 dagen naar 5 betaalde dagen. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. PHB 40-10-10 Vakantietoeslag  Sinds 1 januari 2018 hebben werknemers ook recht op vakantiebijslag over overwerkloon. Deze wijziging is [...]

By |2018-09-03T14:56:31+00:00July 10th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in mei 2018

PHB 10-30-10 Organisatieschema  Informatie omtrent de AVG toegevoegd. PHB 20-10-10 Privacybeleid  Opgenomen is een voorbeeld van een privacyverklaring. We wijzen erop dat door de vele berichtgevingen inzake de AVG de teksten waarschijnlijk nog wel aangepast worden. Zie daartoe deze rubriek "wijzigingen".Verder is het protocol melden datalek voor medewerkers aangepast aan de AVG. MHB 20-10-10 Privacybeleid Verbeterde informatie over [...]

By |2018-09-03T14:56:32+00:00June 6th, 2018|Updates|0 Comments