About Kristian van Dijk

This author has not yet filled in any details.
So far Kristian van Dijk has created 45 blog entries.

Wijzigingen in juli / augustus 2021

MHB 40-40-5 Bedrijfskleding Uitspraak Europese Hof van Justitie: verbod op hoofddoek gerechtvaardigd als de klant dat wil. MHB 50-10-15 Dienstreizen Voor vergoeding van buitenlandse dienstreizen is de tekst gepubliceerd uit het Handboek Loonheffingen. PHB 50-10-15 Dienstreizen De bedragen van de onkostenvergoeding bij meerdaagse dienstreizen en/of montagewerkzaamheden zijn aangepast. MHB 50-20-5 Thuiswerken Bij het hoofdstuk "Praktijkwaarnemingen [...]

By |2021-09-03T08:44:45+00:00September 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in juli / augustus 2021

Wijzigingen in juni 2021

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten / Vakantiewerkers Per 1 juli moet aan oproepkrachten die twaalf maanden bij je in dienst zijn een aanbod gedaan worden voor een vaste arbeidsomvang. Hierover zijn de regels enigszins aangescherpt, zodat meer duidelijkheid ontstaat MHB 40-10-10 Vakantietoeslag Sinds 12 juni 2021 is de inspectie SZW gerechtigd een boete op te leggen [...]

By |2021-09-03T08:44:05+00:00July 6th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in juni 2021

Wijzigingen in mei 2021

MHB 20-10-10 Privacybeleid Toegevoegd is de Cybersecuritymonitor van het CBS, waarin geschetst wordt met welke (interne) ICT-incidenten organisaties te maken kunnen hebben. PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW'er Vanaf 1 januari 2022 wordt de loondoorbetalingstermijn bij ziekte teruggebracht van 13 naar 6 weken. Reïntegratieverplichting is niet van toepassing. MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De [...]

By |2021-06-04T08:52:38+00:00June 4th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in mei 2021

Wijzigingen in april 2021

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie Wijziging 1: Overzicht Cedeo-erkende aanbieders kan nu worden geraadpleegd. Wijziging 2: Vanaf 1 januari 2022 wordt het voor individuen mogelijk om een opleidingsbudget aan te vragen bij de overheid. Dit vervangt dan de huidige belastingaftrek voor studiekosten. De voorinformatie is nu reeds beschikbaar. MHB 40-10-10 Vakantietoeslag Toegevoegd is dat over [...]

By |2021-05-03T12:47:49+00:00May 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in april 2021

Wijzigingen in maart 2021

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen In de arbeidsvoorwaardennota "Schaken op meerdere borden" staan de aanbevelingen van de werkgeversorganisaties voor het arbeidsvoorwaardenoverleg voor het komende jaar. MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De [...]

By |2021-04-20T08:27:50+00:00April 8th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in maart 2021

Wijzigingen in februari 2021

MHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW'er Uitspraak van College voor de Rechten van de Mens dat een AOW'er bij gelijke arbeid recht heeft op hetzelfde brutoloon als zijn jongere collega's. PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie De overheid stimuleert opleiden op diverse manieren. Hier vinden je medewerkers informatie over het gesubsidieerde traject van online scholing en persoonlijk [...]

By |2021-03-03T11:01:20+00:00March 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in februari 2021

Wijzigingen in januari 2021

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt De CBS arbeidsmarktcijfers van december zijn geplaatst. Tevens is de UWV arbeidsmarktprognose 2021 toegankelijk gemaakt. In december was 3,9% van de beroepsbevolking werkloos. MHB 20-30-13 Externe medewerkers Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollmedewerker recht op deelname aan de pensioenregeling van het bedrijf waarvoor hij werkt of anders recht op een vergoeding [...]

By |2021-02-03T08:38:34+00:00February 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in januari 2021

Wijzigingen in december 2020

PHB 30-30-5 Opleidingen - informatie Vanaf 1 december is er weer (beperkt) geld beschikbaar voor het volgen van een gratis ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur. MHB 30-30-5 Opleidingen - informatie Naar aanleiding van de wijziging in PHB 30-30-5 is in deze regeling ook de tekst in het MHB aangepast. PHB 40-20-15 Levensloop Het definitieve einde van [...]

By |2021-01-06T16:28:46+00:00January 6th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in december 2020

Wijzigingen in november 2020

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2021 omhoog van €83.000,- naar €84.000,-.

By |2021-01-06T16:22:01+00:00December 4th, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in november 2020

Wijzigingen in oktober 2020

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk (MHB 60-10-10) MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De termijn waarbinnen [...]

By |2021-01-06T16:21:10+00:00November 4th, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in oktober 2020