About Kristian van Dijk

This author has not yet filled in any details.
So far Kristian van Dijk has created 32 blog entries.

Wijzigingen in juli 2019

MHB 60-10-7 Preventiemedewerker De "Snelstartgids voor Preventiemedewerkers" van InPreventie is vernieuwd. MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag Een artikel uit het dagblad Trouw is geplaatst over de (slechte) werking van Huis voor Klokkenluiders.

By |2019-08-02T14:05:27+00:00August 5th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in juli 2019

Wijzigingen in juni 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt op 1 januari 2020 ingevoerd. Hier tref je al de belangrijkste maatregelen aan. PHB 40-20-22 AOW De gewijzigde AOW leeftijden met ingang van 2020 staan nu gepubliceerd.  PHB 50-20-20 Kinderopvang Informatie over de maximale uurtarieven kinderopvang in 2019 en 2020.

By |2019-07-04T08:10:14+00:00July 4th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in juni 2019

Wijzigingen in mei 2019

MHB 10-10-25 Gedragscode Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding vanaf 1 augustus van kracht. MHB 20-30-5 Aanstelling - Uitgangspunten Er is een artikel gepubliceerd over het plaatsen van elektronische handtekeningen bij arbeidsovereenkomsten. Handig als snelheid en afstand een rol spelen. MHB 40-20-30 Inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid Een werkgever betaalde in het verleden steeds 100% van het loon tijdens [...]

By |2019-07-04T08:10:40+00:00June 3rd, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in mei 2019

Wijzigingen in maart/april 2019

MHB 20-20-10 Selectieprocedure In het financieel CV staat welke personeelssubsidies een sollicitant met zich meebrengt en welke voordelen dat voor de werkgever oplevert. Een sollicitant kan zijn financieel CV zelf online samenstellen. Check bij de sollicitant of hij hierover beschikt. PHB 30-20-25 Voortgangsgesprekken / Coaching Van de overheidsregeling 'Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers' wordt actief gebruik gemaakt. [...]

By |2019-07-03T08:55:51+00:00May 8th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in maart/april 2019

Wijzigingen in februari 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen De stand van zaken inzake de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) sinds de Tweede Kamerbehandeling op 5 februari 2019 staat hier samengevat op een rij. Per 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte in de Werkkostenregeling opgetrokken van 1,2 % naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale [...]

By |2019-07-03T08:55:17+00:00March 5th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in februari 2019

Wijzigingen in januari 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Eerste informatie over de verzuim-ontzorgregeling, die kleinere werkgevers ondersteunt bij hun reïntegratieverplichtingen. MHB 10-30-10 Organisatieschema  Enige aandacht wordt besteed aan wie een organisatie mag binden naar derden. De tekenbevoegdheid hoor je goed te regelen en intern moet dit helder zijn. PHB 30-20-25 Voortgangsgesprekken / Coaching Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies [...]

By |2019-02-12T07:46:47+00:00February 12th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in januari 2019

Wijzigingen in december 2018

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een beding opgenomen over nevenwerkzaamheden. De toelichting voor managers is aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar het SER rapport "De vele kanten van banen combineren", dat dit jaar is verschenen. MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  De tijdelijke overbruggingsregeling die het voor kleinere [...]

By |2019-02-12T07:45:55+00:00January 7th, 2019|Updates|Comments Off on Wijzigingen in december 2018

Wijzigingen in november 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Aankondiging van invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Diverse knelpunten voor het aannemen en ontslaan van personeel worden weggenomen (volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De vermoedelijke datum van ingang is 1 januari 2020. MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een [...]

By |2018-12-03T15:46:40+00:00December 3rd, 2018|Updates|Comments Off on Wijzigingen in november 2018

Wijzigingen in oktober 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd van €79.000,- naar €81.000,-. MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg) Informatie over rouwverlof. Wettelijk is dit niet geregeld in Nederland. Welke mogelijkheden zijn er wel? MHB 50-10-15 Dienstreizen De belastingvrije vergoedingen voor buitenlandse reizen zijn aangepast. Dat gebeurt steeds [...]

By |2018-11-20T16:11:26+00:00November 20th, 2018|Updates|Comments Off on Wijzigingen in oktober 2018

Wijzigingen in september 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid Doorverwijzing naar blog van Ten Holter Noordam waarin belicht wordt dat toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG nog niet zo simpel is als het lijkt. MHB 20-50-10  Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Bij vermindering van arbeidsduur vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat ook recht op transitievergoeding, [...]

By |2018-10-05T07:40:02+00:00October 5th, 2018|Updates|Comments Off on Wijzigingen in september 2018