PHB 30-30-5 Opleidingen – informatie
Vanaf 1 december is er weer (beperkt) geld beschikbaar voor het volgen van een gratis ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur.

MHB 30-30-5 Opleidingen – informatie
Naar aanleiding van de wijziging in PHB 30-30-5 is in deze regeling ook de tekst in het MHB aangepast.

PHB 40-20-15 Levensloop
Het definitieve einde van de levensloopregeling is vervroegd van 1 januari 2022 naar 1 november 2021. Dan vervalt de overgangsregeling die (voor sommige deelnemers) gold vanaf 1 januari 2012.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 is thans beschikbaar. Op deze pagina tref je een link naar de nieuwsbrief aan.

MHB 50-10-15 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De Belastingdienst meldt dat in ieder geval tot 1 februari 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + Veiligheid
Het Arbobesluit kent een algemene verplichtingen voor werkgevers. Hieraan is toegevoegd een aantal noodzakelijke maatregelen en voorzieningen verband houdende met de coronacrisis. Niet-naleving wordt aangemerkt als een ernstige overtreding.