MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
In de arbeidsvoorwaardennota “Schaken op meerdere borden” staan de aanbevelingen van de werkgeversorganisaties voor het arbeidsvoorwaardenoverleg voor het komende jaar.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De Belastingdienst meldde oorspronkelijk dat in ieder geval tot 1 februari 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed. Daarna is deze termijn verlengd naar 1 april 2021. Op 24 maart is deze termijn opnieuw verlengd en wel tot 1 juli 2021.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De onkostenvergoedingen bij frequente meerdaagse dienstreizen en/of montagewerkzaamheden zijn aangepast aan de nieuwe bedragen uit het Handboek Loonheffingen van maart 2021.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Toegevoegd is een handreiking van de Rijksoverheid inzake algemene criteria voor thuiswerken.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
De bedragen van de kinderopvangtoeslag zijn aangepast.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Het algemene ziekteverzuimpercentage is in 2020 gestegen van 4,4 naar 4,7%.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De ziekteverzuimcijfers van 2020 staan vermeld. Met name bij de bedrijven van 1-10 medewerkers en van 11-100 medewerkers is sprake van een stevige toename: van 1,7% naar 2,8% en van 3,8% naar 4,4 %. Bij de 100+ bedrijven nam het verzuim toe van 5,2% naar 5,4%.

PHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Er is een voorbeeldregeling geplaatst over de thema’s Alcohol, Drugs en Medicijnen (ADM) in relatie tot werk.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Een nieuwe handreiking van het Trimbos Instituut (medicijnen, alcohol en drugs) is gepubliceerd en van hieruit toegankelijk gemaakt. Tevens is een nieuw voorbeeld (van Stork) geplaatst ter informatie aan de medewerkers.