PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Iedere werkende en werkzoekende kan € 1000,- subsidie per jaar aanvragen voor een opleiding. Dat is het STAP budget: Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Hier word je geïnformeerd over de inhoud van deze regeling.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof
Vanaf 2 augustus 2022 wordt negen weken betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Ouders krijgen dan een uitkering van 70% van hun loon (met een maximum van 70% van het maximum dagloon).

PHB 40-30-55 Arbowet en Arbo-organisatie
De vroegere Arbeidsinspectie was al gewijzigd in Inspectie SZW en onderging vanaf 1 januari opnieuw een naamswijziging. Het heet nu Nederlandse Arbeidsinspectie. In de komende tijd zal deze aanpassing in de diverse regelingen langzamerhand worden ingevoerd.

MHB 70-10-21 Verstrekkingen aan personeel
Een geschenk met een waarde tot € 25,- behoort niet tot het loon. Hiervoor gelden enkele voorwaarden waaraan nu is toegevoegd dat eventuele bezorgkosten buiten dit bedrag vallen.