MHB 20-10-10 Privacybeleid
Toegevoegd is de Cybersecuritymonitor van het CBS, waarin geschetst wordt met welke (interne) ICT-incidenten organisaties te maken kunnen hebben.

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Vanaf 1 januari 2022 wordt de loondoorbetalingstermijn bij ziekte teruggebracht van 13 naar 6 weken. Reïntegratieverplichting is niet van toepassing.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De invoering van de compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is uitgesteld tot nader orde.

MHB 40-20-20 Pensioen
De invoering van de nieuwe pensioenwet loopt vertraging op en treedt nu een jaar later dan verwacht in werking: 1 januari 2023.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding nog niet te worden aangepast. De tijd dat deze regeling geldt is verlengd tot 1 oktober 2021. Voorwaarde blijft dat de vaste vergoeding al vóór 13 maart 2020 werd toegekend.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
Organisaties vanaf 50 werknemers moeten een regeling hebben voor het melden van vermoedelijke misstanden in de organisatie, oftewel een klokkenluidersregeling. Bij veel organisaties laat het integriteitsbeleid echter nog te wensen over, blijkt uit een verkenning van het Huis voor Klokkenluiders. De publicatie is toegankelijk vanuit deze regeling.