MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Deze regeling is op diverse punten aangepast. Goed om zo af en toe kennis van te nemen.

PHB 20-30-5 Aanstelling – Uitgangspunten
Voor contracten voor bepaalde tijd zijn de verlengingsperiodes aangepast, alvorens een contract voor onbepaalde tijd ontstaat (Ketenregeling 3 uit 3).

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Toegevoegd is recente jurisprudentie over het concurrentiebeding: “een concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers te behouden”.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten / Vakantiewerkers
Toegevoegd zijn tips voor het opstellen van een nulurenovereenkomst en een min-max overeenkomst.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Toegevoegd is een handreiking van het Ministerie van SZW: Contracting, uitzending of payrolling?

PHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De opzegtermijn voor een oproepkracht bedraagt vanaf 1 januari nog slechts vier werkdagen.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding voor 2020 is vastgesteld op € 83.000,-

PHB 20-50-15 Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Vermelding van de transitievergoeding is in deze regeling nieuw.

MHB 20-50-15 Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Deze regeling is compleet nieuw geredigeerd. Dit vanwege de diverse wijzigingen in verband met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

MHB 30-30-5 Opleidingen – Informatie (!)
Van 2 tot 31 maart 2020 kunnen MKB ondernemers een subsidieaanvraag doen voor o.a. het verkrijgen van loopbaanadviezen en voor bekostiging van opleidingen van medewerkers. Max. € 25.000,- per aanvraag.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De CAO lonen zijn in 2019 gemiddeld met 2,5% gestegen. Inflatie met 2,6%. Gemiddeld reële inkomen is daardoor met 0,1% gedaald. Over de periode 2010 t/m 2019 is het totale reële inkomen met 1,8% gedaald.

PHB 40-10-5 Salarisbeleid
De CAO loonindex is geactualiseerd t/m 2019. In 2019 is de loonindex met 2,5% gestegen.

MHB 40-10-5 Salarisbeleid
Hier is toegevoegd dat op de loonstrook vermeld moet worden of er sprake is van een vast of flexibel contract (WAB).

MHB 40-30-25 Bereikbaarheidsdiensten
Toegevoegd is de bepaling uit de WAB dat consignatie-, bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten geen oproepovereenkomsten zijn.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De fiscaal-vrije vergoedingen bij frequente meerdaagse dienstreizen en/of montagewerkzaamheden zijn gewijzigd en in dit geval aanzienlijk verlaagd ten opzichte van 2019.

MHB 70-10-10 Maaltijdvoorziening / -vergoeding

De fiscaalvrije waarde van een maaltijd in de bedrijfskantine is verhoogd van € 3,30 naar € 3,35.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De vrijwilligersvergoeding wordt in het vervolg jaarlijks in januari geïndexeerd. Op dit moment bedraagt de maximale belastingvrije vergoeding € 1.700,- per kalenderjaar.