MHB 2 Opzet
Diverse aanpassingen, waaronder een nieuwe Beheerdersinstructie.

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
CBS arbeidsmarktcijfers (22-06-20) geven aan: aantal werknemersbanen krimpt met 23 duizend in maart.

MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten
Om voor de premieverlaging voor de WW (2,94% i.p.v. 7,94%) in aanmerking te komen ben je verplicht om vanaf 1 juli 2020 een getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de loonadministratie te bewaren. In verband met de coronamaatregelen was deze termijn al eerder verschoven van 1 april naar 1 juli.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Geplaatst is een blog van accon.avm met als titel “Medewerkers ontslaan in coronatijd: de belangrijkste informatie”.

MHB 40-10-7 Salarisschalen en Wettelijk Minimum Loon
Het minimumloon stijgt per 1 juli van €1653,60 naar €1680,00 bruto per maand.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Onbelaste vergoedingen mogen doorlopen tijdens de coronamaatregelen, ook bij thuiswerk.

MHB 40-30-35 Vakantie
Opgenomen is een Whitepaper over het creatief omgaan met vakantiedagen.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Per 1 juli bestaat het recht op extra aanvullend geboorteverlof voor de partner gedurende een periode van vijf weken. Gedurende dit verlof bestaat recht op 70% van het (maximum dag)loon.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De nieuwe normbedragen voor een binnenlandse dienstreis staan vermeld.

MHB 50-10-5 Werkkosten woon-werkverkeer
Toegevoegd is dat mondkapjes gratis mogen worden verstrekt voor het reizen met openbaar vervoer.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Het definitieve ziekteverzuimpercentage van 2019 staat nu gepubliceerd (4,4%).

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De definitieve ziekteverzuimcijfers naar bedrijfsomvang van 2020 staan nu gepubliceerd: 1-10 werknemers 1,7%, 11-100 werknemers 3,8%, > 100 werknemers 5,2%.