MHB 20-20-10 Selectieprocedure
In het financieel CV staat welke personeelssubsidies een sollicitant met zich meebrengt en welke voordelen dat voor de werkgever oplevert. Een sollicitant kan zijn financieel CV zelf online samenstellen. Check bij de sollicitant of hij hierover beschikt.

PHB 30-20-25 Voortgangsgesprekken / Coaching
Van de overheidsregeling ‘Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers’ wordt actief gebruik gemaakt. Gedurende de eerste drie maanden van dit jaar is reeds 4 miljoen van de beschikbare 17 miljoen gebruikt. Wees er dus op tijd bij!

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De definitieve cijfers van de loonontwikkeling en prijsstijging in 2018 is nu bekend. De gemiddelde CAO loonschalen gingen 2,0% omhoog terwijl de consumentenprijsindex steeg met 1,7%. Per saldo dus een reële verbetering van 0,3%.

MHB 40-10-35 Jubileumuitkering
De voorwaarden voor het verstrekken van een belastingvrije uitkering bij een 25- en 40-jarig dienstjubileum worden toegelicht.

MHB 50-10-15 Dienstreizen
Per 1 april zijn de onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen weer verhoogd.