MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten / VOG (verklaring omtrent gedrag)
Er bestaat vanaf 9 maart een tool waarmee je op een laagdrempelige manier inzicht krijgt in je kansen voor het verkrijgen van zo’n VOG. De tool is vanaf deze pagina te benaderen.

MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten / Premiedifferentiatie WW
Voorheen had je de tijd tot 1 april van dit jaar om bij het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een addendum op te stellen waarin dit achteraf wordt gecorrigeerd. In verband met de coronamaatregelen is deze datum uitgesteld tot 1 juli 2020.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte
Vanaf 1 april is het mogelijk om de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte gecompenseerd te krijgen. Als je gedurende de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 een transitievergoeding hebt betaald, dan heb je de mogelijkheid om t/m 30 september een aanvraag hiervoor te doen. Als je de transitievergoeding hebt betaald na 1 april, dan moet je de aanvraag binnen zes maanden na betaling doen.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Het percentage dat per kalenderjaar aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mag worden besteed wordt voor de eerste € 400.000,- tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Deze maatregel geldt t/m 31 december 2020. Daarna is voorzien dat het percentage weer naar 1,7 gaat.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Het Handboek Loonheffingen 2020 staat sinds kort online.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
De bedragen van de kinderopvangtoeslag voor 2020 zijn nu te raadplegen. Verder is een artikel toegevoegd over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang.