MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Eerste informatie over de verzuim-ontzorgregeling, die kleinere werkgevers ondersteunt bij hun reïntegratieverplichtingen.
MHB 10-30-10 Organisatieschema 
Enige aandacht wordt besteed aan wie een organisatie mag binden naar derden. De tekenbevoegdheid hoor je goed te regelen en intern moet dit helder zijn.
PHB 30-20-25 Voortgangsgesprekken / Coaching
Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Dit ontwikkeladvies is wellicht een goede gelegenheid voor medewerkers om een spiegel voorgehouden te krijgen.
MHB 40-05-02 Trends / Marktontwikkelingen 
Het CBS heeft de gemiddelde stijging van de CAO lonen over geheel 2018 gepubliceerd: + 2,1%. Ook de prijsstijging over 2018 is bekend: 1,7%. De conclusie luidt dat de gemiddelde werkelijke loonstijging dus 0,4% is. Over de gehele periode 2010 t/m 2018 is dit cijfer negatief: – 1,6%.
PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Op 31 december is meegedeeld dat het geboorteverlof voor 70% vergoed wordt door het UWV. Dat is niet juist. Het 5-daagse geboorteverlof komt geheel voor rekening van de werkgever. De tekst in de regeling is aangepast. Het adoptieverlof is uitgebreid van vier naar zes weken.
PHB 50-10-15 Dienstreizen
De onkostenvergoedingen bij Dienstreizen Binnenland zijn aangepast naar de fiscaal maximaal toegestane bedragen per 01-01-2019.