Toekomstige wijzigingen
Er is een overzicht geplaatst van de relevante voornemens op HR gebied van het kabinet Rutte III.

Sociaal beleid / algemeen
Wat vinden werkgevers de grootste uitdagingen in het personeelsbeleid?

Arbeidsmarkt
De belangrijkste conclusies uit het SCP rapport “Arbeidsmarkt in kaart”. Ook wordt aandacht gegeven aan flexwerkers en duurzame inzetbaarheid. Het rapport kan worden geraadpleegd. Interessant om je richting te bepalen.

Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Het maximum bedrag voor de transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 77.000,- naar € 79.000,-. Hoe hoog zijn de ontslagkosten bij wederzijds goedvinden? Hierover is een onderzoeksrapport gepubliceerd waaruit blijkt dat dit per ontslaggeval gemiddeld € 24.000,- is. Meer weten? Raadpleeg de regeling en het SEO-rapport.

Ondernemingsraad
De belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport “Naleving wet op de Ondernemingsraden” staan hier gepubliceerd. Het blijkt dat 67% van de bedrijven die een OR moet hebben er inderdaad ook een heeft. Verder wordt interessante informatie verstrekt over het functioneren van de OR’s.

Pensioen
Er is een link gelegd naar het rapport “Eerder stoppen met werken voor zware beroepen” van het Economisch Instituut voor de Bouw (EBI).

Dienstreizen
De tekst bij MOBILITEITSBUDGET is vernieuwd en er is een nieuwe bijlage toegevoegd met uitvoerige informatie over dit onderwerp: een White Paper van Fleetwise.

Thuis werken (het nieuwe werken)
In 2016 had 45% van de organisaties één of meer telewerkers. Verdere info tref je hier ook aan.

Kinderopvang
Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016.

Ziekteverzuim
De resultaten Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zijn toegevoegd. Wat opvalt is een hoger ziekteverzuim bij vrouwen, vooral van 25 tot 35 jaar. Verder luidt een conclusie dat naarmate de leeftijdsgroep ouder is, het aantal verzuimdagen verder toeneemt. Ook is een artikel toegevoegd dat handelt over het lage ziekteverzuimpercentage (1,6%) bij kleine bedrijven. Interessant gegeven is dat 85% van de kleinere bedrijven (7-15 medewerkers) de loonkosten bij ziekte heeft verzekerd. Bij 100+ bedrijven ligt dit percentage op 25%. Diverse overige cijfers zijn geactualiseerd.

Arbeidsomstandigheden + veiligheid
Hoe kun je gedrag beïnvloeden zodat werknemers veiliger gaan werken? De tips in deze Whitepaper van Arbeidsveiligheid.net geven daar antwoord op.